Vrigstad marknad

Besökare på marknad slår i en spik

Lyckad aktivitet på Vrigstad marknad

Under Vrigstad marknad hade vi med oss en bräda med olika politikområden som besökarna uppmanades att prioritera emellan. Det framkom tydligt att besökarna prioriterade äldreomsorg, landsbygdsfrågor och skolan.