Kallelse till årsmöte 8 feb

Välkommen till årsmöte med Centerpartiet i Sävsjö, måndagen den 8 februari kl. 18:00. Mötet sker digitalt och alla medlemmar är välkomna att delta.

Presidiet samt valberedningen kommer att finnas på plats i Kännestubba bygdegård från kl. 17:30. Övriga deltagare deltar via länk. Per Eriksson som är nytt regionråd samt distriktsordförande kommer att gästa oss första 30 minuterna och berättar om den politiska situationen i regionen.

Funktionärer under årsmötet:

 • Ordf. Peter Olsson
 • Sekr. Conny Carlsson (tillika pressreferent)
 • Justeringsmän väljes på årsmötet.

Kretsstyrelsen

 • Ersättning till styrelsen: 2500 kr som fördelas inom styrelsen
 • Milersättning: 18,50 kr/mil
 • Antal medlemmar i styrelsen: Oförändrat 8 st
 • Ordförande: Anette Gustavsson
 • Sekreterare: Conny Carlsson
 • Kassö:r Stig Hagelvik
 • 1:e vice ordförande Mirjam Johansson

Ledamöter

 • Christer Sandström
 • Mathilda Henriksson
 • Britt-Marie Andersson
 • Karl-Gustav Svensson
 • Inga ersättare

Revisorer

 • Anna Karlsson
 • Ingemar Ahnstedt
 • Ers. Johan Brogård

Sju ombud till stämman + ordf. + v.ordf.

 • Tommy Trofast
 • Conny Carlsson
 • Christer Sandström
 • Sten-Åke Claesson
 • Ingemar Ahnstedt
 • Maini Karlsson
 • Maria Sporre
 • Ersättare
 • Britt-Marie Andersson
 • Karl-Gustav Svensson
 • Marie Svensson

Förslag ombud föreningsstämman

 • Matilda Henriksson
 • Ersättare: Sven Andersson

Förslag nomineringskommitté

 • Sten-Åke Claesson
 • Conny Karlsson
 • Annette Gustafsson
 • Marie Sporre