Valfrågor

Bild

Centerpartiet är i Sävsjö kommun en aktiv part i kommunpolitiken. För varje position och nämnd har vi engagerade politiker att tillsätta. Vi är en garant för att kommunens ekonomi sköts på optimalt sätt med stabila budgetar och minimalt med slöseri. Vi kommer alltid att kämpa för en skola med god måluppfyllelse och en nära och trygg äldrevård. Vårt mål är att skapa en attraktiv kommun att bo, verka och låta sina barn växa upp i.

Inkludering - alla ska med

Vi vill stärka individen till studier och arbete, uppmuntra genom höga målsättningar, skapa mötesplatser och sänka trösklar in i samhället. Basen i en fungerande arbetsmarknad är ett starkt
näringsliv, därför prioriterar vi kommunens näringslivsarbete.

Ett hållbart samhälle

Vi ser det som självklart att vi måste ta ansvar för att skapa ett långsitigt hållbart samhälle. Kommunen ska gå före själv med grön prioritering i upphandlingar, underlätta för kommuninvånarna att ta hållbara beslut och uppmuntra barn och ungas engagemang genom arbete i skolorna. Det ska vara lätt att göra rätt.

Levande och aktiv landsbygd

Vi har alltid och kommer alltid att kämpa för landsbygden. Vi bär ett uttalat landsbygdsperspektiv i varje enskild fråga, om det så är inköp av svenska livsmedel, skolskjutsar, skötsel av våra landsbygdsvägar eller stöd till belysning på landsbygden. I varje beslut som tas står vår prioritering klar: Att välja den väg som gör vår kommun lite mer grön, hållbar, inkluderande, motståndskraftig och nära.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.