Distriktsstyrelsen Jönköpings län

Varje län har en distriktsstyrelse som leder och samordnar det politiska arbetet i distriktet. Styrelsen väljs årligen på distriktsstämman och den sammanträder ungefär en gång i månaden. Välkommen att kontakta någon i styrelsen.

Per Eriksson, ordförande
Telefon: 070-387 13 44
Mejl: per.eriksson@centerpartiet.se

Torbjörn Egerhag, vice ordförande
Telefon: 070-536 42 26
Mejl: torbjorn.egerhag@kdfeddersen.com

Inga-Maj Elehol, kassör
Telefon: 070-293 77 22
Mejl: ime@domestik.se

Christina Moths
Telefon: 070-2076186
Mejl: moths.christina@gmail.com

Anders Karlsson
Telefon: 070-514 96 30
Mejl: anders.karlsson@nassjo.se

Morten Lindh
Telefon: 072-550 05 53
Mejl:morten.lindh@me.com

Matilda Henriksson
Telefon: 073-908 96 79
Mejl: matildabjornskog@gmail.com

Aron Larsson
Telefon: 073-082 40 44
Mejl: aron.l01@hotmail.com

Barbro Liljedahl
Telefon: 070-592 33 33
Mejl: barbro@abekab.se

Lena Sumedrea
Telefon: 073-577 82 65
Mejl: lena.sumedrea@centerpartiet.se