• / Nyheter
  • / Dags att ta läget för vår demokrati på allvar!

Dags att ta läget för vår demokrati på allvar!

Göran Lindell, -Vetland

Göran Lindell, -Vetlanda

Gång på gång under senare år har den etablerade politiken fått sig en tankeställare genom folkets röst vid olika val, senast och tydligast blev detta i presidentvalet i USA. Men mönstret är tydligt i de olika alternativ som vuxit fram på den högerpopulistiska sidan, men också i t ex EU-omröstningen i Storbritannien. Det är verkligen hög tid att ta folkdjupets protest mot den etablerade politiken på allvar!

För läget i Sverige kan Centerpartiets analys sammanfattas: De sociala och regionala klyftorna har ökat, och grupper som känner sig illa behandlade känner inte att någon tar deras situation på allvar. Tittar vi på Jönköpings län och de regionala klyftorna, är det lika viktigt att jobba för att Mariannelund eller Rörvik får bra förbindelser med omvärlden som att ny järnväg byggs genom Jönköping. Och sociala klyftor leder till att många, både svenskar och utlandsfödda, inte lyckas skaffa sig ett arbete eller utbildning. De må bo i Jönköpings ytterområden eller i småsamhällen i länets ytterkanter.

Centerpartiet talar om behov av Nytt ledarskap för Sverige. Vi menar att politiken måste bli bättre på att lyssna och lyfta de problem som människor upplever i vardagen, men också vara beredd att göra nödvändiga förändringar. I Jönköpings län finns möjligheter och resurser som räcker till alla, det är politikens ansvar att skapa framtidstro och optimism. Men då krävs konkreta att vi lyssnar in bättre vad människor behöver, och har mod och handlingskraft för att förändra det som behövs.

Lyckas vi inte med detta är det fullt rimligt att populistiska rörelser som hittar enkla och slagkraftiga lösningar fortsätter att växa, på ett sätt som sätter hela vårt demokratiska system på spel.