• / Nyheter
  • / Kvalitetskrav viktigare än vinsttak

Kvalitetskrav viktigare än vinsttak

Helena Stålhammar, regionpolitiker från Stenberga i Vetlanda kommun

Vid regionfullmäktige förklarade Centerns Helena Stålhammar varför vi är starkt negativa till utredningen om "ordning och reda i välfärden"

Anförande på RF i debatten kring remissyttrande Ordning och reda i välfärden.

Ordförande, ledamöter och åhörare

Det är kvalitén som ska avgöra vilka utförare vi ska ha i välfärden, inte ägandeformen. Den här utredningen är en eftergift av S till V och Jonas Sjöstedt för vilka målet alltid har varit och är att stänga, försvåra och ta bort alla privata initiativ och entreprenörer med ett sådant här vinstförbud.

Ett vinsttak som i praktiken är ett vinstförbud för privata välfärdsföretagare, stor som liten, intraprenader som stiftelser. Där mångfalden och valfriheten för äldre, föräldrar, elever, patienter, de med funktionsnedsättningar är hotad.

Detta skapar oro i en orolig tid. Det skapar också en otrygghet för flera små privata aktörer i vårt län. Ska de våga satsa, eller?

Varenda invånare kommer att på ett eller annat sätt beröras om det röda S-styret socialiserar skolor, vård och omsorg.

Därför säger Centerpartiet nej och vi kan inte tänka oss att kompromissa om vinsttak eller valfriheten.

I utredningen pratar man i termer som operativt kapital med 7 % rörelsemarginaler eller 7% avkastning på gjorda investeringar.

Med så små marginaler som 20 öre/100-lapp är det omöjligt att långsiktigt driva stabil verksamhet.

En vårdcentral som 2015 omsatte 6,5 milj. och hade ett överskott på 450 000 kr blir med Reepalus utredning kvar 14,000 på ett år (läs själv på sidan 358)

Det blir konkurs! Bankerna är inte intresserade att låna ut till ett företag med 0 kapital, så glöm det.

Däremot när våra egna VC går med förlust så går banken Bra Liv in och täcker minuset. Är det likvärdiga förutsättningar?

Socialdemokrater, lyssna på era politiker ute i landet som anser att regeringen helt ska släppa vinsttaket. Lyssna på Lars Stjernkvist i Norrköping, Karin Wamgård i Sthm. I Skåne vägrar Henrik Fritzon, S att svara på remissen.

Flera inser att all verksamhet behöver ett överskott för att kunna investera och utveckla verksamheten.

Ett exempel är VC Aroma i Vetlanda ägs av två läkare och två ssk där man nu gjort stora investeringar i nya lokaler, flera läkare och arbetsterapeuter, gym m.m. med eget kapital och eget sparande. Kommer att vara omöjligt med vinsttak.

Utslagningen kommer att blir massiv och det är de små aktörerna som får klappa igen först. Medan de stora drakarna med storbolag klarar sig längst.

Var det så ni ville ha det? Det blir de med insatser från riskkapitalbolag som klarar sig.

Ett råd, stoppa den här utredningen i papperskorgen. Det är där den hör hemma.

Ordförande, Centerpartiet är för att kvalitén höjs och den måste stå i focus oavsett vem som är utförare.

Hårda krav och skarp tillsyn ska vara vägledende principer.

Slopa vinsttaket och höj i stället kvalitetskrav och utveckla valfriheten.

Helena Stålhammar, Centerpartiet

Vice ordf. Folkhälsa-sjukvårdsnämnden

Region Jönköpings län