• / Nyheter
  • / Vi vill se en blomstrande landsbygd runt Bolmen

Vi vill se en blomstrande landsbygd runt Bolmen

Centerkommunalråd runt sjön Bolmen

I ett gemensamt initiativ vill centerkommunalråden runt sjön Bolmen sätta fart på utvecklingen genom mer av grön energi, turism och byggande.

Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik. Människor ska kunna bo och leva i hela landet. För att det ska fungera krävs att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapande i växande företag. Vi måste underlätta de hinder som finns för att utveckla hela våra kommuner. I gränstrakter mellan län och kommuner är det lätt att det blir hinder för utveckling och företagande. Vi skulle behöva förbättra vägar och bredband. Bygga och underhålla enskilda vägar måste bli billigare och enklare. För de som bor runt Bolmen skulle dessutom ett ökat samarbete mellan de olika länstrafikbolagen runt Bolmen gagna en positiv utveckling.

Hela landet bidrar till ett hållbart samhälle

En levande landsbygd är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Landsbygden är platsen för framväxten av den gröna energin. Sverige ska visa vägen för hur skogen kan utvecklas som källa till biologisk mångfald och biomassa . Svenskt jordbruk, fiske och jakt ska ta ledningen för den klimatsmarta, sunda och säkra maten. Svensk djuruppfödning bidrar också till ett öppet landskap och möjliggör produktion av biogas. Naturnära turism och upplevelser kan skapa både förståelse för miljöutmaningarna och nya jobb. Allt detta ger en unik möjlighet för landsbygden att ta ledningen i grön näringslivsutveckling för nya företag och hållbara jobb.

Centerpartiet vill se ett decentraliserat och närodlat strandskydd som ger möjlighet att bygga i attraktiva områden. Kommunerna bör få större inflytande att bestämma över vilka strandområden som ska bevaras och vilka som kan bebyggas

Carina Johansson (C ) oppositionsråd ,Gislaveds kommun

Anna Roos (C ) Oppositionsråd, Hylte Kommun

Carina Bengtsson ( C ) kommunalråd, Ljungby kommun

Hans-Göran Johansson ( C) kommunalråd, Värnamo Kommun