• / Nyheter
  • / Välkommen till Jönköpings län Sven-Erik Bucht

Välkommen till Jönköpings län Sven-Erik Bucht

Magnus Nordgren, Tranås, ledamot i Centerpartiets distriktsstyrelse och Kristina Yngwe, centerpartiets representant i den parlamentariska landsbygdskommittén diskuterar kommitténs förslag som ska leda till ett slutbetänkande från regeringen efter jul.

Magnus Nordgren, Tranås, ledamot i Centerpartiets distriktsstyrelse och Kristina Yngwe, centerpartiets representant i den parlamentariska landsbygdskommittén diskuterar kommitténs förslag som ska leda till ett slutbetänkande från regeringen efter jul.


På måndag kommer landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till länet på sin Sverigeresa. Det är bra att du kommer hit och får en tydlig bild av våra utmaningar. För dessvärre saknas fortfarande konkreta förslag från regeringen, och tiden börjar rinna ut genom att skylla detta på pågående utredningar. Statens satsningar måste komma hela landet tillgodo.

Vi kan nämna IT-området som ett exempel. För i Jönköpings län lever vi fortfarande till stor del på de satsningar som startade eller beslutades under alliansåren. Besluten om det nya 700-bandet för förbättrad mobiltrafik på landsbygden har tyvärr ändrats och nya resurser för fortsatt fiberutbyggnad saknas i regeringens planer. Allt mer av regeringens satsningar på infrastruktur styrs till storstadsregioner och i stora delar av landet förfaller järnvägar och vägar.

Centerpartiet har deltagit aktivt i det strategiarbete som pågått under senare år inom både livsmedels- och landsbygdspolitik. Många välmenande och viktiga formuleringar finns i våra gemensamma överenskommelser. Vi i Centerpartiet har velat gå längre i vissa delar, men sluter givetvis upp bakom det vi gemensamt skrivit under.

Det är en närodlad politik som sammanfattar Centerpartiets vision. En politik som utgår från den enskilde individen och gynnar hela landet. En politik som grundas i politiska beslut som håller ihop landet istället för att slita isär det. Det gäller både ekonomiskt och socialt och är något som alltid präglat vårt partis ideologi. Glädjande nog lyfts dessa frågor nu av flera partier, förhoppningsvis i en ärlig och uppriktig ambition. Vad vi i Jönköpings län och i hela Sverige behöver är praktisk politik, konkreta beslut och ekonomiska satsningar för att åstadkomma förändringar i verkligheten. Så välkommen till oss, ta del av vårt vackra landskap och inspireras av våra kloka innevånares klokskap. Det är vad framtidens Sverige byggs av.

Centerpartiet i Jönköpings län jobbar bland annat för:

  • Öka underhållet på våra vägar och järnvägar
  • Att fiberutbyggnaden får tydligare spelregler och ökade resurser
  • Att snarast 700-bandet blir tillgängligt för operatörer för mobiltelefoni och bredband, vilket skulle betyda särskilt mycket på glesbefolkad landsbygd
  • Att utflyttning av statlig verksamhet från storstad ut i landet blir verklighet
  • Ha ett statligt servicekontor i varje kommun
  • Ha konkreta förslag kring bostadslån som möjliggör byggande på landsbygden
  • Sänka arbetsgivaravgifter i de delar av landet där arbetsmarknaden behöver stimulans
  • Att närodlade livsmedel tydligt prioriteras i våra skolor och äldreboenden