Bredband i hela länet - när får vi det?

I tisdags besökte riksdagsledamoten Anders Åkesson Eksjö för att diskutera bredbandsutbyggnad. Regeringens mål är att 95% av alla hushåll i Sverige ska ha bredband 2020, men dit är det långt kvar.

Göran Lindell

Göran Lindell, riksdagskandidat C i Jönköpings län

För Centerpartiet i Jönköpings län är tillgången till bredband en oerhört viktig fråga. Det belystes när riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) besökte Eksjö tillsammans med riksdagskandidaten Göran Lindell och lokala centerpartister.

Alf Tagesson i Karlstorp, söder om Mariannelund, tog initiativ till mötet, där även Eksjö Energi och Eksjö Elteam AB deltog. Den socialdemokratiska regeringen har ett nationellt mål om att 95% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 MBit/s år 2020, men dit är det långt kvar.

Avsaknaden av bredband på många håll är smärtsamt tydlig för entreprenörer och boende på landsbygden. Byalag blommar upp över hela Sverige som kämpar för att ta del av bredbandsutbyggnaden, men processerna är långsamma och otillräckliga.

“Fiber är ett måste, och ska alla få tillgång krävs samarbete och gemensam planering mellan många parter,” säger Göran Lindell. “I detta fall verkar det har blivit tvärtom, tyvärr inte det enda exemplet!

Läs mer i Smålandstidningen.