Framåt för ett öppet och inkluderande län!

Idag, 17 maj, firas den internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi. Vi vet att Jönköpings län har ett mörkt förflutet i dessa frågor. Nu vill vi visa vägen framåt för ett öppet och inkluderande län, med plats för alla som älskar.

För många HBTQ-personer, i vårt län liksom i övriga Sverige, har det setts som ofrånkomligt att fly landsbygden och de mindre orterna för att ta sig till storstaden, i första hand Stockholm. Man har velat bort från vad man ser som inskränkta värderingar, i vårt läns fall ofta med religiösa undertoner.

Tack och lov har mycket av detta förändrats under de senaste åren, inte minst på grund av att vår högskola växer och att Qom Ut har arrangerats med framgång flera år i rad. När studenter flyttar hit från hela världen bryts invanda mönster upp, och att kunna fira kärleken – med 10 000 deltagare härom året! – under Pridefestivalen är en seger för hela länet. Dessutom HBTQ-certifierar nu regionen allt fler verksamheter runtom i länet, bland annat Sörängens folkhögskola för några veckor sedan.

Men fortfarande finns mycket kvar att göra för att Jönköpings län ska bli en region som HBTQ-personer flyttar till och inte från. Vårt mål är att visa vägen framåt, för ett öppet och inkluderande län, där alla som älskar får plats.

  • Vi behöver HBTQ-certifiera fler vårdcentraler och skolor i regionen, så att man känner sig accepterad av det offentliga över hela länet.
  • Vi behöver öka antalet utbildningsplatser på högskolan för att locka fler unga och kreativa människor till länet.
  • Vi behöver fundera över hur vi kan stärka kulturens roll i att öka toleransen över hela länet, självklart utan att köra över kulturinstitutionernas och kulturens frihet.
  • Vi behöver arbeta för att öka mångfalden och inkluderingen inom näringslivet. Idag flyttar många till Stockholm eller Göteborg för att ta jobb, som det finns gott om även i vårt län. Med en stärkt konkurrenskraft minskar även kompetensbristen. En ökad mångfald är positivt både för näringslivet och för länet!

Och självfallet måste vi alla ta vårt ansvar och säga nej när vi hör människor kränka andra på grund av deras sexuella läggning. Det är dags att säga nej till homo-, bi och transfobi och ta Jönköpings län framåt, för ett öppet och inkluderande län!

Raymond Pettersson
Distriktsordförande Centerpartiet i Jönköpings län
Ledamot i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet