Prioritera EU-politiken för jönköpings skull

Nästa regering måste prioritera EU-politiken, för Jönköpings skull. Det skriver Eric Luth och Raymond Pettersson i en insändare i Jönköpings-Posten 30 maj. Läs den här nedan:

23/5 lyfter Jönköpings-Posten i en ledare vikten av att nästa regering prioriterar EU-politiken. Det är positivt. Det är också tydligt att EU-politiken måste spela en roll under höstens allmänna val, eftersom frågor som rör svensk medlemsavgift, EU:s budget, svensk valuta, etc., i hög grad bestäms av vem som styr Sverige och hur.

Löfven har inneburit fyra förlorade EU-år. Haveriet i EU-nämnden 2014, när han försökte presentera två olika förslag samtidigt, och som kom att kallas det mest förvirrande mötet i EU-nämndens 20-åriga historia, gjorde inte läget bättre. När Storbritannien lämnar kommer vårt inflytande minska brutalt, och någon plan för hur inflytandet ska öka igen har inte Löfvens regering tagit fram.

Även för Jönköpings län är en tydlig EU-vision oerhört viktig. Vi har 4 000 lantbrukare i länet, eldsjälar som nyttjar EU:s jordbruksstöd för att producera svenska livsmedel och hålla våra landskap öppna. 2017 var Jönköping dessutom det län som i absolutatal exporterade fjärde mest i miljarder kronor. Exportvärdet per person motsvarade mer än 120 000 kronor. Med en svensk krona som sjunker i värde drabbas företagarna i länet hårt, bland annat vår småskaliga industri. Socialdemokraternas förslag till EU-budget vars själva mål är att obstruera skulle därutöver innebära en rejäl sänkning av jordbruksstöd och strukturfonder, och bli ett hårt slag för våra lantbrukare. Osäkerheten inför framtiden och en krona som inte verkar repa sig skadar ytterligare vår fantastiska industri.

Vi är övertygade om att Sverige behöver vara en drivande och medlande part i diskussionen om ett djupare EU-samarbete. Både Tyskland och Frankrike, inte minst genom den Sverigebeundrande presidenten Macron, kommer att lyssna. Sverige har en ljus framtid i EU, men inte med en socialdemokratisk regering som gör allt vad de kan för att obstruera.

Raymond Pettersson

ledamot i regionfullmäktige,

distriktsordförande Centerpartiet i Jönköpings län

Eric Luth

internationell talesperson,

Centerpartiet i Jönköpings län