• / Nyheter
  • / Vårt första vårdlöfte: hälsocenter i alla kommuner!

Vårt första vårdlöfte: hälsocenter i alla kommuner!

Nu har Centerpartiet i region Jönköpings län släppt sitt första vårdlöfte! Vi vill att alla kommuner i Jönköpings län ska ha ett hälsocenter, liknande det som redan finns i Värnamo kommun. Vi vill att regionen tar stafettpinnen och ser till att det genomförs.

  • Genom hälsocentra kan sådant lyftas bort från vårdcentralerna som tar onödig tid, så att de kan göra det som verkligen behövs.
  • Hälsocentren kan hantera sådant där vården inte ensam räcker till, som stress, ensamhet och arbetsrelaterade problem, och där vården ofta använder läkemedel och sjukskrivning i stor utsträckning.
  • Hälsocentren kan även arbeta förebyggande i ett tidigt skede. Primärvården kommer oftast in för sent.

Värnamo hälsocenter är ett samarbete mellan Värnamo kommun och ett antal vårdcentraler. Hälsocentrets fokus ligger i att förebygga ohälsa, snarare än att bota symptom. Detta gör man genom att försöka åstadkomma livsstilsförändringar, bland annat vad gäller träning, kost, sömn och återhämtning. Med hälsocenter i alla kommuner skulle vårdcentralerna och sjukhusen kunna avlastas, samtidigt som fler människor skulle kunna leva ett hälsosammare liv.

Vi i Centerpartiet i region Jönköping tycker idén är så pass bra att vi vill se att alla kommuner i Jönköpings län har tillgång till hälsocenter.

– Det har visat så bra resultat. Tanken med hälsocenter är att kunna ge motion och annan hjälp på recept så vi kan försöka förebygga ohälsa. Sjukvården är det som debatteras mest inför valet och vi vill göra någonting konkret, berättar Raymond Petersson, toppnamn på Centerpartiets regionlista i GGVV.

Omkring tre fjärdedelar av alla som genomgått behandling har visat sig bibehålla sin nya livsstil efter ett år. Dessutom skulle hälsocenter vara viktiga för att förebygga även den psykiska ohälsan, inte minst bland ungdomar.

– Jag jobbar med elever runt artonårsåldern och vet att många har psykiska problem och sömnbesvär. Det vore otroligt bra att kunna fånga upp dessa ungdomar innan de mår riktigt dåligt, säger Raymond Petersson.

– Vi i Centerpartiet vill att regionen ska ta stafettpinnen och se till att det genomförs, det är viktigt att vi finansiellt, organisatoriskt och politiskt ser till att vi kan få hälsocenter i alla region Jönköping läns kommuner, säger Helene Stålhammar, 1:e vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Läs mer: