öppet brev till landshövdingen

Centerpartiet i Jönköpings län vill med detta öppna brev till landshövdingen lyfta akuta frågor och problem som den extrema torkan under vår och sommar har resulterat i.

Aldrig har en så varm maj månad uppmätts i Sverige. Fortsatt heta och torra juni- och julimånader, med tiodygnsprognoser som inte talar om någon nämnvärd förändring, gör att vi närmar oss en helt unik situation som i flera fall måste beskrivas som kris. De mest akuta följderna gäller brandberedskapen, vattenbristen och situationen för de gröna näringarna. Vi vänder oss därför till landshövdingen, som är den i länet som nu kan ta välbehövliga och brådskande initiativ.

För jord- och skogsbruket är läget direkt akut. Många djurägare har tvingats börja med tillskottsutfodring. Spannmålsskörden är illa ute, och möjligheten till återväxt på skördade vallar är kraftigt begränsad. Spannmål som håller på att torka skördas för att komplettera vallfodret. Dessutom börjar vattentillgången till djuren bli ett allt mer akut problem på många håll.

För skogsbruket kan effekterna av torkan bli drastiska om några månader. Planteringar som torkar och känsliga skogsbestånd som inte klarar bristen på vatten kan leda till betydande förluster.

Situationen för jord- och skogsbrukare är akut. Självklart har situationen stora samhällsekonomiska konsekvenser för både stat och individ, men minst lika stor påfrestning är den psykologiska för den enskilde aktören. När maten och vattnet inte räcker till för djuren eller när planteringarna inte tar fart blir stressen mycket stor.

Därutöver finns risken för bränder i vårt län, liksom de som nu härjar på olika håll i landet, och att vattenreserverna tar slut. Situationen är akut nu, men vi behöver samtidigt stärka krisberedskapen framöver. Mycket pekar på att det här är tillstånd som kommer att bli vanligare.

Centerpartiet i Jönköpings län vädjar till landshövdingen om att ta minst två initiativ:

1. Samordna de resurser som finns eller kan göras tillgängliga för att lindra de akuta problem som har eller kommer att uppstå. Dels av ekonomiska skäl, för det kommer att märkas för samhälls- och privatekonomin, men minst lika mycket för att skicka en signal till de som drabbas. Pressen är stor just nu, och det offentliga måste visa att vi vill hjälpas åt att lindra den ytterst bekymmersamma situation som lantbruket och djurskötseln är på väg att hamna i.

2. Samla de aktörer i länet som är berörda, för att inventera den problembild som gäller, och planera framöver hur vi kan motverka problemen och stärka beredskapen. Vi menar att flera olika myndigheter liksom kommunerna har en given plats vid ett sådant möte, liksom LRF och andra som företräder de gröna näringarna.

Raymond Pettersson, distriktsordförande, Centerpartiet i Jönköpings län
Göran Lindell, toppkandidat till riksdagen för Centerpartiet i Jönköpings län