sex förslag för en bättre äldrevård!

Jag heter Carina Linderfalk, och jag kandiderar för Centerpartiet till regionfullmäktige, och till Aneby kommun. Kryssa mig så att jag kan förverkliga det jag brinner för – en bättre äldrevård och att våra äldre får det så bra som möjligt den sista tiden i livet.

Min svärfar Bengt fyller 97 år idag. Han är Centerpartist sedan många decennier. På 60-80-talet var han med i kommunfullmäktige och skolstyrelsen i Aneby kommun. Han är en så klok man, så intressant att samtala med. Han bor på ett trygghetsboende i Aneby kommun men sköter det mesta själv.

Det ligger mig varmt om hjärtat att bidra till att Bengt och våra andra äldre får det så bra som möjligt den sista tiden i livet. Därför vill jag:

  • Att de har möjlighet att bo i anpassat boende när de själva anser att de behöver det.
  • Att de får den hjälp med hemtjänst, hemsjukvård och den nära vården som de behöver.
  • Att kontinuiteten ökar, dvs att det är samma personer som ger denna vård i större omfattning än idag.
  • Att de får träffa sin doktor, dvs sin fasta kontakt, och att fler hembesök görs.
  • Att demensvården förstärks ytterligare.
  • Att kommun och civilsamhälle hjälps åt för att minska känslan av ensamhet.

Kryssa mig, på #4 till regionfullmäktige och #5 till kommunfullmäktige!