Rune Backlund slutar vid årsskiftet

Centerpartiets regionråd och gruppledare Rune Backlund lämnar sina tunga politiska uppdrag vid årsskiftet.

Rune har själv framfört önskemålet om att få lämna sina politiska uppdrag. Som skäl har han framfört att 14 år är en lång tid att verka och arbeta i ledningen i en så stor organisation som regionen samt att han önskar trappa ner. Han har också sagt att han vill öppna upp för ett generationsskifte i ledningen för gruppen och att ett lämpligt tillfälle är halvvägs in i nuvarande mandatperiod.

Partiets främste företrädare

Rune Backlund efterträdde Evert Wirfelt som regionråd efter valet 2006 och har de senaste 14 åren varit Centerpartiets främste politiska företrädare inom regionen. Rune har under denna tid ingått i den politiska ledningen för landstinget/regionen och utöver uppdraget som råd också haft en rad olika poster som ordförande eller ledamot i nämnder, delegationer och samverkansorgan. Innevarande mandatperiod är han utöver regionråd också ordförande i ANA (Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet).

Detta innebär ingen förändring av partiets politik eller relation till andra partier inom den styrande koalitionen.