5 miljarder i stöd till enskilda firmor

Coronakrisen har drabbat många företagare oerhört hårt, inte minst de som driver enskild firma. Nu presenterar Annie Lööf ett nytt omsättningsstöd riktat till enskilda firmor, för att kompensera för förlorade intäkter under krisen. Satsningen är en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen.

– För många småföretagare som går på knäna kommer de här insatserna att vara avgörande, säger Annie Lööf, partiledare.

Under pandemin har stora och många stödåtgärder tagits fram för att rädda svenska jobb och företag. Men tyvärr har enskilda firmor av olika skäl sällan kunnat ta del av krispaketen. Centerpartiet har drivit på för ett nytt omsättningsstöd som går till företagare med enskilda firmor, så att också de har möjlighet att få ekonomiskt stöd. Det handlar om att kompensera för förlorade intäkter under perioden mars till och med juli 2020.

- Ett stort antal företag i vårt län drivs som enskild firma inom sektorer som service, kultur, besöksnäring och konsultverksamhet. Många har påverkats av den pågående pandemin och förlorat både kunder och omsättning, säger regionråd Rune Backlund (C) och fortsätter:

- Det är mycket positivt att tidigare åtgärder nu kompletteras med detta riktade omställningsstöd. Enskilda firmor har inte kunnat ta del av de tidigare åtgärderna. Det är också bra att stödet har delats in i tre tidsperioder eftersom effekterna av pandemin kommit vid olika tidpunkter för företagen beroende på verksamhet och bransch.

Det nya stödet innebär att kulturarbetare, hantverkare, frisörer, frilansare och andra med enskild näringsverksamhet ska kunna få ekonomisk kompensation för förlorade intäkter. Det handlar om ungefär 46 000 företag i Sverige, som utgör en viktig del av kretsloppet i näringslivet. Stödet baseras på hur stort omsättningstappet har varit jämfört med motsvarande månad 2019, där tappet måste vara minst 30 procent för perioden mars-april, 40 procent för maj och 50 procent för juni-juli.