• / Nyheter
  • / Halvlekssnack med C-profiler

Halvlekssnack med C-profiler

Med exakt två år kvar till valet gör vi en avstämning med några av våra förtroendevalda.

Rune

Rune Backlund, regionråd och ordförande i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktvitet:

Varför blev du Centerpartist?

- I Centerpartiet har jag funnit en politik som stämmer väl överens med mina värderingar. En stark tro på den enskilda människans förmåga att både kunna ta ansvar och bidra till samhällets utveckling. Viktigt för mig är också partiets lösningar på hur vi bygger ett hållbart samhälle, miljömässigt, socialt och ekonomiskt. I Centerpartiet har jag funnit en politik som stämmer väl överens med mina värderingar. En stark tro på den enskilda människans förmåga att både kunna ta ansvar och bidra till samhällets utveckling. Viktigt för mig är också partiets lösningar på hur vi bygger ett hållbart samhälle, miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Vad betyder ett val för dig?

- Väljarna får säga sitt om vilken riktning de vill ha på utvecklingen och vilka personer från partierna de tycker har störst förmåga att leda denna utveckling. Det är viktigt med högt deltagande i valen för att valens resultat och giltighet inte ska kunna ifrågasättas.

Vilken är din viktigaste lärdom sedan valet 2018?

-Hur betydelsefullt det är att det finns ett starkt Centerparti i den politiska mitten för att vi ska kunna styra landet, regionerna och kommunerna utan att ytterkanterna till höger och vänster ska få för stort inflytande över samhällsutvecklingen.

Leif Andersson

Leif Andersson, nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktvitet:

Varför blev du Centerpartist?

- För alla människors lika rätt och värde och att jag vill att människor ska kunna bo och leva i hela landet.

Vad betyder ett val för dig?

- Något stort och viktigt. Att få träffa dig som väljare och lyssna på din berättelse.

Vilken är din viktigaste lärdom sedan valet 2018?

-Det är mycket vi ska vara tacksamma för i Sverige men det finns mer att göra för att fler ska kunna leva det liv som man önskar.


Raymond Pettersson

Raymond Pettersson, kulturutskottet:

Varför blev du Centerpartist?

- Jag tror på den enskilda människan och att beslut ska kunna fattas så nära människor som möjligt. Alla människors lika värde och en framtidsinriktad politik som klarar både att lösa klimatfrågan och verka för en ekonomisk utveckling som är socialt och ekologiskt hållbar.

Vad betyder ett val för dig?

- Det är då väljarna har möjlighet att utvärdera vad som politikerna har uträttat under mandatperioden och vilka förslag man har för att lösa de viktiga framtidsfrågorna. För mig är val också ett bra tillfälle till att träffa extra många väljare. Dock tycker jag att de kontakterna ska man ha hela tiden, inte bara under valrörelsen.

Vilken är din viktigaste lärdom sedan valet 2018?

- Det är svårt att blicka in i framtiden. Vem visste att perioden skulle präglas av en pandemi och en allt större oro i världen. Här gäller det att sitta still i båten och jobba strategiskt framåt för att stegvis lösa de viktiga framtidsfrågorna, utan att förlora sig i populistiska utspel. I dessa turbulenta tider är det allt viktigare med politiker som är engagerade i sina uppdrag och inte bara blir kampanjmakare när det är val.


Helena Stålhammar

Helena Stålhamnmar, nämnd för folkhälsa och sjukvård:

Varför blev du Centerpartist?

- Jag har fastnade för Centerpartiets helhetssyn på de gröna näringarna och miljöfrågorna. Jag har varit medlem i partiet sedan 1977.

Vad betyder ett val för dig?

- Demokrati och människors rätt att påverka.

Vilken är din viktigaste lärdom sedan valet 2018?

- Vikten av att göra sin egen och partiets röst hörd samt vikten av lyssna. Ett budskap behöver anpassas efter mottagens förutsättningar.

klöver


Eva Lundemo, patientnämnden:

Varför blev du Centerpartist?

- Jag är Centerpartist sedan första gången jag fick rösta! Och jag delade inte min politiska övertygelse med mina föräldrar. Viktiga frågor för mig är kärnkraften och att man kan vara Centerpartist och var med i facket.

Vad betyder ett val för dig?

-Flera aktiva veckor med kontakt med våra medborgare! 

Vilken är din viktigaste lärdom sedan valet 2018?

- Alla människors lika rätt och värde!