Grönt avdrag, minusutsläpp och forskning skyndar på den gröna omställningen

Centern presenterar flera budgetsatsningar inom klimat- och miljöteknikområdet som bidrar till den gröna omställningen. Ett nytt grönt avdrag som gör att det blir billigare för människor att vara klimatsmarta i sin vardag samt en stort satsning på banbrytande teknik som skapar minusutsläpp samt förstärkta innovativa industrisamarbeten inom EU.

– För att få ner utsläppen måste vi hitta lösningar som leder till riktiga resultat. Det här är konkreta satsningar som bidar till att Sverige kan bli ett mer hållbart land, säger Annie Lööf, partiledare (C).

Klimatkrisen måste tas på största allvar. I Kalifornien brinner skogarna, rapporter visar på allt högre temperaturer världen över och havsnivåerna stiger. Centerpartiet driver på för en grön omställning som kan skapa ett mer hållbart Sverige. Nu presenterar Annie Lööf ytterligare åtgärder på miljöteknikområdet, med syftet att hjälpa såväl individer som företag att bli mer klimatsmarta och hållbara i framtiden.

  • Grönt avdrag hjälper fler att välja klimatsmarta lösningar
  • Storsatsning på Bio-CCS som lagrar koldioxid
  • EU-samarbeten för innovativa lösningar inom industrin
  • Forskning på hur svenskt skogsbruk kan minska utsläppen

– Ska vi på allvar lyckas med den gröna omställningen, då krävs det att alla är en del i det arbetet. Vi behöver göra mer som individer och samtidigt stötta våra fantastiska företag som redan idag ligger i framkant. Sverige som nation måste också gå i främsta ledet i det globala klimatarbetet. Det vi presenterar idag tar oss framåt på alla dessa områden, säger Annie Lööf.

Ett grönt avdrag hjälper fler att välja klimatsmarta lösningar

Nu satsar vi 200 miljoner 2021 på grönt avdrag. Nästa år kommer privatpersoner som vill installera solceller på taket, en laddstolpe för elbilen eller lagra sin egen, gröna energi att kunna utnyttja ett så kallat grönt avdrag. På samma sätt som ROT-avdraget fungerar så kommer köparen att kunna få en del av skattelättnaden direkt på fakturan. Så gör vi det enklare och billigare för fler människor att bli en del av den gröna omställningen.

Storsatsning på Bio-CCS som lagrar koldioxid

Vi fortsätter att satsa på den teknik som gör det möjligt att fånga in och lagra koldioxid, Bio-CCS. Inom ramen för Industriklivet avsätter vi 50 miljoner kronor år 2022 och 200 miljoner kronor 2023. Dessutom görs Energimyndigheten till ett nationellt centrum för tekniken med minusutsläpp. Satsningen kommer att ta oss fortare framåt i arbetet med att bli ett klimatneutralt land.

EU-samarbeten för innovativa lösningar inom industrin

Nästa år avsätts 200 miljoner i budgeten till industrisamarbeten på EU-nivå, IPCEI. Syftet är att lyfta svenska företags innovativa och gröna förmåga och samtidigt påskynda omställningen både här hemma och i Europa. Det kan handla om bland annat hållbar batteritillverkning, en koldioxidneutral industri eller elektriska, självkörande bilar.

Forskning på hur svenskt skogsbruk kan minska utsläppen

Dessutom satsas tre miljoner för att Statens Jordbruksverk och Skogsstyrelsen tillsammans med lokala beslutsfattare ska se över hur den svenska skogen ännu bättre kan fungera som kolsänkor och fånga upp och lagra växthusgaser.