Leif medverkar på Plusenergiforum 2020

Idag deltar Leif Andersson, vice ordförande i nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö, i Plusenergiforum 2020 för att tala om framtidens hållbara transporter och resande.

Plusenergiforum 2020 anordnas av Länsstyrelsen  Jönköpings län. Leif kommer att tala under rubriken: Utblick 2030 – ett samtal om hur vi nått länets transportmål. Följande punkter kommer Leif att lyfta fram kopplade till transportmålet:

  • Enligt regionens drivmedelsstrategi är el och biogas första prioritet.
  •  Beslut om laddinfrastruktur för elbilar. Den beslutade satsningen på laddpunkter för elbilar vid de tre sjukhusen i Jönköpings län samt vissa vårdcentraler. Upphandling pågår och enligt plan kommer de första ladd-stolparna börja sättas upp nu i november.
  • I de fall det finns närhet till biogastankstation prioriteras gasbilar. Vi arbetar enligt biogasöverenskommelsen och har ökat vår andel biogasbilar markant sedan biogasöverenskommelsen gjordes år 2018. År 2019 var vår andel biogasbilar 23 % jämfört med 7,5 % året innan.
  • Det nya trafikavtalet för regionbusstrafiken startade i juni 2020 drivs regionbussarna i länet med biogas, biodiesel och en mindre andel el, vilket innebär 100 % förnybara drivmedel. Stadstrafiken i Jönköping kommer drivas med 100 % förnybara drivmedel som biogas och el, när det nya trafikavtalet för stadstrafiken i Jönköping startar i juni 2021. Under 2019 uppgick den förnybara andelen till 90 %.

Här kan du se samtalet