Satsning på företag, besöksnäring och utbildning på landsbygden

Nu skapas fler möjligheter för människor i hela landet, i form av ett särskilt landsbygdspaket på totalt 225 miljoner. Det handlar om satsningar på landsbygdsföretagande, på förbättrad distansutbildning och på en starkare och mer hållbar besöksnäring.

– Det känns mycket positivt att det blir bättre förutsättningar för jobb och företagande på gles- och landsbygden, säger Per Eriksson, ledamot i ANA (Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet).

I den kommande budgeten görs viktiga investeringar för företag på landsbygden. Bland annat går 70 miljoner till landets kommuner för att utveckla landsbygdsföretagande, i deras arbete med lokal näringslivsutveckling.

- Det är bra att direkta stödåtgärder som sattes in under pandemin, nu övergår till insatser som främjar utvecklingen av det befintliga lokala näringslivet.

Turismen kan satsa framåt

100 miljoner går också till besöksnäringen, bland annat för kompetens- och affärsutveckling, ekoturism, stärkt förändringsförmåga och omställning i företagen. Visit Sweden får ett tillskott för att ställa om till ett mer digitalt arbetssätt när det gäller att marknadsföra Sverige som besöksland.

– Generellt så har besöksnäringen varit hårt drabbad av pandemin, även om det finns exempel på motsatsen, och med detta tillskott får sektorn chans att hålla sig vid liv och även satsa framåt, fortsätter Per Eriksson.

Regionen ger fler chans att utbilda sig

Samtidigt behöver vi förbättra utbildningsmöjligheterna i hela landet, dels för att hjälpa de människor som har varslats eller förlorat sina jobb, dels för att underlätta för unga att få in en fot på arbetsmarknaden. Genom att öppna upp fler möjligheter till utbildning, genom lärcentrum och distansutbildning, får fler chansen att utveckla sin kompetens för att senare kunna komma i jobb. 40 miljoner ska därför gå till fler lärcentrum och 15 miljoner satsas på förbättrad och utvecklad distansundervisning.
ANA-nämnden i Region Jönköpings län har beviljat Campus Värnamo 700 000 kronor till kompetensutvecklingsinsatser, för att utveckla ett koncept med distansutbildningar för företag som har kortidspermitterad personal.

- Distansutbildningar är ett sätt att se till att fler kan utbilda sig när arbetsmarknaden försämras. Oavsett var man bor, avslutar Per Eriksson.

Budgetsatsningar i paketet 2021:

  • Landsbygdsföretagande: 70 miljoner
  • Besöksnäring: 100 miljoner
  • Lärcentrum: 40 miljoner
  • Distansundervisning: 15 miljoner