C: Alla EU-länder måste ta ansvar för migrationen

EU-kommissionen har presenterat ett nytt förslag på en europeisk migrationslag. Centerpartiet vill se att alla medlemsländer tar ansvar.
– Det behövs både medmänsklighet och ordning och reda i den europeiska flyktingpolitiken, säger Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani (C).

EU-kommissionär Ylva Johansson har nu presenterat den nya migrantpakten för Europa. Förutom en frivillig omfördelning mellan EU:s medlemsländer ska EU upprätta fler avtal med länder utanför unionen och starta asylcenter vid den yttre gränsen för att snabbt avgöra om det finns asylskäl.

– Europa behöver en ny migrationslag så det är bra att ett nytt lagförslag presenteras, men vi är oroliga för att det inte kommer leda till att fler länder tar sitt ansvar för människor på flykt. Det behövs både medmänsklighet och ordning och reda i flyktingpolitiken. Med det här förslaget riskerar den ojämna ansvarsfördelningen att finnas kvar, säger Abir Al-Sahlani.

Centerpartiet vill se att alla EU:s medlemsländer tar sitt ansvar.

– Det är viktigt att EU:s medlemsländer tar ett större gemensamt ansvar och att man på EU-nivå kommer fram till en långsiktig och hållbar migrationspolitik. Svensk migrationslagstifning måste vila på en bred överenskommelse i EU. Sverige ska även fortsättningsvis ta sitt ansvar, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson (C).