• / Nyheter
  • / Investeringar på Ryhovsområdet ökar tillgängligheten

Investeringar på Ryhovsområdet ökar tillgängligheten

Regionfullmäktige godkände idag en investering på nära 71 miljoner kronor för att rusta upp befintlig och bygga ny infrastruktur på Ryhovsområdet.

- Detta kommer att öka tillgängligheten för såväl fotgängare, cyklister som våra stadsbussar, säger Leif Andersson, vice ordförande i nämnd för trafik, miljö och infrastruktur.

I själva verket är det delar av trafikplanen från 2017 som berör Ryhov som nu ska genomföras. Syftet är att förenkla framkomligheten på området för fotgängare, cyklister och bussar.

- Det finns stora brister på området i dag när det gäller trafikmiljön. Med dessa investeringar så möjliggör vi en hållbar utveckling av Ryhovsområdet och skapar en säker och attraktiv trafikmiljö för medarbetare, patienter och andra besökare, säger Leif Andersson.

Investeringen inrymmer nya gång- och cykelvägar, en ombyggnation av sjukhusentrén med bland annat ökad framkomlighet, väderskydd och längre hållplatser. På området kommer även en generell ökad satsning på kollektivtrafiken att göras i form av nya hållplatser, ny stomlinje och en ny busslinjegata.

- Med ökad busstillgänglighet och en helt ny anslutning från Asecsområdet kommer tillgängligheten till området markant att öka, säger Leif Andersson.