Länet på god väg mot ett grönt samhälle

När Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) jämför det miljöarbete som utförs i landets regioner hamnar Jönköpings län i topp.

- Jämförelsen visar att vi är på god väg att göra Jönköpings län till ett grönt samhälle och utvecklingen rimmar väl med vår Centerpolitik, säger Leif Andersson, vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

I den årliga öppna jämförelsen är det sex indikationer som SKR granskar och jämför.

  • Ekologiska livsmedel (plats 3 av 21 regioner)
  • Energianvändning per lokalyta (plats 4)
  • Medicinska gasers klimatpåverkan (plats 4)
  • Antibiotikaförskrivning (plats 6)
  • Avfallshantering (plats 7)
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken (plats 18)

Andelen ekologiska livsmedel och energianvändning är de områden där Jönköping toppar bland landets regioner.

– Idag är 55 procent av våra livsmedel ekologiska, jämfört med rikssnittet på 45 procent. Framförallt strävar vi att handla svenskproducerat och 2019 var hela 97 procent av inköpt kött, ägg och mjölk tillverkat i Sverige, säger Leif Andersson.

Den öppna jämförelsen visar att användandet av el, värme och fjärrkyla har minskat från 168 till 165 kilowattimmar per kvadratmeter, vilket beror på en medveten ökad satsning på solceller.

– Solcellerna som finns på marknaden blir bara bättre och bättre, samtidigt som priserna sjunker och det är en glädjande utveckling. Det utvidgade ROT-avdraget som Centerpartiet drev igenom tidigare i år, och som börjar gälla i januari 2021, ger också privatpersoner ökade möjligheter att installera solceller för att ställa om till grön energianvändning, säger Leif Andersson.

Antibiotikaförskrivningen finns med som indikator eftersom utsläpp av antibiotika har en stark miljöpåverkan. I Region Jönköpings län är förskrivningen 272 recept per 1000 invånare och år, och börjar därmed närma sig det nationella målet på 250 recept.

– Vi vill särskilt lyfta fram förskrivningen av antibiotika och riskerna med resistenta bakteriestammar som ett område där ytterligare åtgärder behöver sättas in. Detta är en mycket viktig fråga som Centerpartiet driver både regionalt, nationellt och i EU, säger Leif Andersson.

"Vi vill särskilt lyfta fram förskrivningen av antibiotika och riskerna med resistenta bakteriestammar som ett område där ytterligare åtgärder behöver sättas in."

Inom området avfallsåtervinning placerar sig Region Jönköpings län på 7:e plats, strax över riksgenomsnittet.

– En sjundeplats kan låta bra, men här kan vi bli betydligt bättre genom att i högre utsträckning ersätta engångsartiklar med produkter av återvunnet material, menar Leif Andersson.

Störst förbättringspotential har Jönköpings län när det gäller indikatorn förnybara drivmedel i kollektivtrafiken.

– Vår andel med 80 procent förnybar bränsle räcker bara till 18:e plats i den nationella jämförelsen. Det är våra dieseltåg som håller tillbaka utvecklingen och det är bekymmersamt. När det gäller kollektivtrafiken så är det nya avtal som börja gälla i år och nästa år vilket garanterar 100 procent förnybart i busstrafiken, både regionalt och lokalt.

Vad behöver göras för att Jönköpings län ska bli bäst i landet på samtliga punkter?

- Den 1 december antar regionfullmäktige vårt nya hållbarhetsprogram för 2021-2025 och där siktar vi ännu högre när det gäller miljöarbetet med nya mål och prioriterade åtgärder. Att minska klimatpåverkan och ställa om till ett grönt samhälle med alla människors lika värde och rättigheter är en självklarhet i mitt arbete i TIM-nämnden, säger Leif Andersson.