Nya medel för att förse hela länet med bredband

Det ekonomiska stödet till länets bredbandskoordinator förlängs fram till år 2025.

- Vår regionala bredbandskoordinator möjliggör att vi når bredbandsmålen, säger Leif Andersson, vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

Enligt de nationella målen år 2020, för bredband bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/sekund. År 2025 bör 98 procent ha tillgång till snabbt bredband om 1 Gbit/sekund.1,9 procent bör ha tillgång till 100 Mbit/sekund och 0,1 procent bör ha tillgång till 30 Mbit/sekund.

- Alla länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband. Svårast att nå är invånare på landsbygden och vid kommungränserna. Här har bredbandskoordinatorn en viktig roll i att samordna över kommungränserna, så att invånare får uppkoppling på ett snabbare, billigare och mer effektiv sätt. Samarbete sker även mellan regionerna i södra Sverige, säger Leif Andersson.

Rent ekonomiskt innebär Regeringens beslut om en regional bredbandskoordinator ett stöd upp till 857 000 kronor. Även Post- och telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att lämna stöd till de regionala bredbandskoordinatorerna. PTS ska bland annat ge vägledning i bredbandskoordinatorernas arbete, ha kontinuerligt erfarenhetsutbyte och förse koordinatorerna med ett samverkansnätverk och främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad.