Per om sin nya roll som regionråd

Sedan den 1 januari är Per Eriksson nytt regionråd för Centerpartiet i styrande Koalition för region Jönköpings län. Han må vara ny i rollen, men har ett mångårigt politiskt engagemang.

- Politiken är ett verktyg så att våra medarbetare kan göra ett gott jobb som skapar nytta för medborgarna i hela länet.

När möjligheten att efterträda Rune Backlund som regionråd dök upp kände Per Eriksson från Stensjön i Nässjö kommun att det var nu eller aldrig. Barnen är vuxna, den egna firman rullar på stadigt och han har mer att ge inom politiken.

- Jag har varit politiskt aktiv inom Centerpartiet sedan unga år och haft olika uppdrag, både inom partiet och som förtroendevald i Nässjö kommun. Jag hyser ett stort engagemang för samhällsfrågor och har många tankar och idéer som jag vill föra fram, så när Rune berättade om sin kommande pension visade jag mitt intresse, säger Per Eriksson.

Entreprenörshem

Uppväxt på landsbygden i Vetlanda kommun i ett entreprenörshem var det ett enkelt steg att engagera sig i Centerpartiet. Och han var inte ensam.

- I stort sett alla traktens unga var engagerade.

Till en början var det mest om gemenskapen och de olika aktiviteterna som lockade, men med tiden utvecklades det politiska intresset och engagemanget.

- Jag gick med i ungdomsförbundet, blev distriktsordförande och senare satt jag i förbundsstyrelsen. De typiska centervärderingarna har jag nedärvda, såsom alla människors lika rätt och värde samt inställningen att om något ska bli gjort, så hjälps man åt.

Företagande och klimatfrågor

Efter gymnasiet utbildade sig Per till skogstekniker, men det dröjde inte länge förrän han hade en fot inom det privata näringslivet och sedan år 2000 är han egenföretagare.

- Frågor som rör entreprenörskap ligger mig extra varmt om hjärtat. Det ska vara enkelt och smidigt att driva företag.

Även miljö och klimat är områden som regionrådet finner viktiga ur ett politiskt perspektiv.

- Det ska vara enkelt att göra rätt och från politikens sida är morot bättre än piska. Jag ser en framtid utan motsättningar mellan ekonomisk tillväxt och miljömässig hållbarhet.

Förutom rollen som regionråd tar Per Eriksson även över ordförandeskapet i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA).

- Att det just blev ANA ser jag som en bonus. Jag är bekväm med frågorna som hanteras eftersom jag ingick i nämnden även under förra mandatperioden. Fast det faktumet var inte avgörande, jag hade funnit det lika intressant att leda någon av de andra nämnderna.

Inget enmansjobb

Efter en dryg vecka in på det nya året är Per Eriksson på plats i sitt nya kontor i Regionens Hus i Jönköping. Dock är han näst intill ensam i byggnaden eftersom de flesta jobbar hemifrån. Som tur är fungerar mobiltelefonen och det är många som hör av sig för att gratulera och lyckönska. Inte minst de nya kollegorna inom Koalitionen.

- Alla våra politiska möten är digitala. Personerna i Koalitionen har jag dock träffat tidigare. Jag tycker att vi har ett gott och förtroligt samarbetsklimat. Med sex partier som har olika politiska ingångar behöver man ha respekt för varandra och lyssna. Ibland är diskussionerna långa, men de beslut som tas fattas gemensamt.

Det som Per Eriksson ser fram emot allra mest i rollen som regionråd är att göra skillnad som centerpolitiker. Och för att åstadkomma en förändring i samhället betonar han att det krävs ett lag.

- Att vara regionråd är inte på något vis ett enmansjobb. Det är tillsammans med Centerpartiets förtroendevalda, andra partier och genom regionens medarbetare som det blir verkstad och nytta ute i samhället.