27 nya yrkeshögskoleutbildningar till länet

Myndigheten för Yrkeshögskolan har beviljat 27 nya yrkeshögskoleutbildningar till Jönköpings län. Det innebär att länet får 1 792 nya utbildningsplatser utöver de 4 207 som tidigare är beviljade och där utbildning nu pågår.

- Beslutet är glädjande i dessa pandemitider när behovet av omställning och kompetensförsörjning är stort, säger Per Eriksson, regionråd (C) och ordförande i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Totalt beviljades 55 % av de utbildningar som har sökts från länets sida. Per Eriksson tycker det är ett bra utfall.

- Resultatet är väldigt bra och innebär att Jönköpings län förmodligen är kvar i toppen avseende flest antal YH-platser per invånare. Utbildningarna är viktiga för länets utveckling och berör områden såsom teknik och tillverkning, hälsa och sjukvård samt samhällsbyggnad.

Per Eriksson tycker också det är positivt att det finns en stark samverkan mellan olika anordnare och kommuner i länet. De nya beviljade utbildningarna kommer att finnas i Jönköping, Tranås, Värnamo, Gislaved, Nässjö och Vetlanda.

- Spridningen av utbildningarna i länet gör det möjligt för invånarna att studera på hemmaplan. Det bidrar långsiktigt till det livslånga lärandet.  

Samverkan över länsgränser

Flera utbildningsanordnare har samordnat sina ansökningar vilket har medfört att utbildningar nu kan erbjudas på flera olika platser runt om i landet. Det gör det möjligt för fler att få chansen till en utbildning som kanske inte annars skulle ha blivit beviljad. För Jönköpings län rör det sig om fyra utbildningar.