Nya hållbara restrender gör länets turistnäring till vinnare

Pandemin håller sitt grepp om Sverige. Istället för att ebba ut verkar det som om ännu en våg är på väg in med risk att dränka redan hårt drabbade verksamheter, såsom vården, handeln och besöksnäringen. Trots detta andas många näringsidkare framtidstro. Inte minst inom besöksnäringen.

Det är mycket glädjande att de regionala stöden har gett värdefull effekt. Betydligt bättre än de statliga. Likviditetsbristen är som kniven mot strupen och pengarna behöver betalas ut nu. Vi i Centerpartiet gör allt vi kan för att driva på regeringen att påskynda stödutbetalningarna. Det är helt oacceptabelt att företagare ska behöva vänta på sina pengar när konsekvensen kan bli att man tvingas lägga ner sin verksamhet.

Det är mycket glädjande att de regionala stöden har gett värdefull effekt. Betydligt bättre än de statliga.

De regionala stöden från nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) har sett olika ut. Några exempel är riktade utbildningsinsatser för besöksnäringen, marknadsföring mot svenska turister som resulterade i ökat antal gästnätter under juli-augusti, inrättandet av företagscheckar för besöksnäringen samt upprättandet av en företagsakut som på olika vis ska hjälpa företag ut ur krisen.

Det finns hopp om att sommaren 2021 blir bättre än föregående år, dock inte lika lönsam som 2019. Pandemin som har påverkat hela världen verkar inte ha skapat fullständigt nya restrender, men de har eldat på dem som redan var på gång. Exempelvis har svenskarna på allvar upptäckt Sverige. Hela 64 % av svenskarna semestrade inom landet förra sommaren, jämfört med 36 % 2019 och i år tror man att siffrorna stiger än mer. Naturen och intressanta, naturnära upplevelser lockar. De som reser strävar efter hög mysfaktor och det närliggande. Denna hållbara trend är tydlig i hela samhället. Rapporter visar att resenärer dessutom är villiga att betala mer för hållbara alternativ.

Denna hållbara trend är tydlig i hela samhället. Rapporter visar att resenärer dessutom är villiga att betala mer för hållbara alternativ.

För oss centerpartister är den hållbara trenden mycket glädjande, inte minst för klimatet. Flyg till fjärran resmål har i stor utsträckning ersatts med tåg och bil till mer närliggande resmål. En positiv effekt är att de nya hållbara trenderna gynnar besöksnäringen i vår region. Länets stuguthyrare som har fantastisk natur runt knuten med många möjligheter till wow-upplevelser, sitter med trumf på hand.


Smålands-Turism driver nu ett projekt tillsammans med Energikontor Småland, där man undersöker möjligheterna att finna bättre tåglösningar inom länet och koppla ihop tåg med cykel. En spännande tanke som kan hjälpa befintliga entreprenörer samt öppna upp för nya idéer. Besöksnäringen är en viktig del inom näringslivet. Den sysselsätter många och står för 2,5 % av landets BNP. Besöksnäringen tar också ett stort ansvar för den sociala hållbarheten. Det är här nybakade studenter och nyanlända i hög omfattning anställs.

Besöksnäringen tar också ett stort ansvar för den sociala hållbarheten.

Vi är många som ser fram emot att kunna resa igen. Centpartiet i Jönköpings län kämpar för ett starkt och hållbart företagande i hela Jönköpings län.

Per Eriksson, distriktsordförande Centerpartiet Jönköpings län
Torbjörn Egerhag, vice ordförande