c slår vakt om länets akutsjukhus och vårdcentraler

”Århundradets sjukvårdsreform” som Kristdemokraterna och Ebba Busch nyligen presenterade där man förklarar varför ansvaret för vården ska överlåtas på staten, kvalificerar lätt in i kategorin århundradets odugligaste förslag.

Jönköpings län har tre akutsjukhus som alla bedriver sjukvård i toppklass, närmare bestämt i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Ingen invånare har längre än omkring fem mil till någon av dessa akutkliniker. Detta är en trygghet för våra invånare samt för näringslivet som är utspritt över hela länet. Dessutom finns det 44 vårdcentraler som erbjuder invånarna en tillgänglig vård, även en specialiserad sådan. Denna trygghet och tillgänglighet hotas av Kristdemokraternas sjukvårdsreform och det är vi invånare i Jönköping län som kommer att bli förslagets stora förlorare om sjukvården centraliseras och marginaliseras.

I flera länder, däribland våra grannar Norge och Danmark, ligger ansvaret för sjukvården på staten. Just Danmark finner Ebba Busch vara ett inspirerande exempel. Under en tioårsperiod efter centraliseringen av i Danmark 2007, minskade antalet sjukhus från 80 till 50 enheter och den specialiserade och högspecialiserade vården koncentrerades till färre orter. Ytterligare en aspekt med den regionala sjukvården som inte får glömmas bort i sammanhanget är dess betydelse som arbetsgivare. Möjligheten att attrahera kompetens till länet är enormt viktig för våra företag. Detta har inte minst blivit tydligt i de kommuner där man arbetat med tandemrekrytering. Om en ingenjör som rekryteras till ett företag är gift med en sjuksköterska ökar chanserna att de bosätter sig i länet om båda får jobb här.

Ebba Busch önskan är att samla styrningen över sjukvården till sex stycken statliga utförarorganisationer som ska leda sjukvården, istället för dagens 21 regioner. Syftet är att minska byråkratin och på så vis korta vårdköerna. Nämn en statlig myndighet som har ökat sin lokala närvaro och som inte är byråkratisk? Har landets försäkringskassor och arbetsförmedlingar kortare köer och smidigare administration? Även regionens värdefulla samarbete med kommunerna riskerar att försämras eller utebli vid ett förstatligande. Det positiva beslutet att inrätta Hälsocenter i varje kommun för förbättrad folkhälsa, sker i samverkan mellan region, kommun och civilsamhälle. Avståndet mellan dessa parter ökar betydligt vid inrättandet av sex utförarorganisationer och den värdefulla flexibiliteten mellan olika vårdenheter kommer att försvinna.

Landets regioner har olika förutsättningar vilket har påvisats under pandemin. Det är viktigt att professionen behåller sitt mandat att planera, utföra och samverka när det gäller vården.

Busch verkar anse att om alla i landet erbjuds en lika undermålig sjukvård, så är det ett kvitto på rättvisa. Vi centerpartister i Jönköpings län behåller dock gärna vår topplacering i landet gällande vården och vi inspirerar gärna andra regioner att hänga med. Vi slår vakt om våra akutsjukhus och vårdcentraler och råder Ebba Busch att lyssna mer på sina partikollegor i länet.

Helena Stålhammar, ledamot nämnd folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län

Raymond Pettersson, ledamot nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län

Torbjörn Egerhag, vice ordförande distriktsstyrelsen Centerpartiet Jönköpings län