I nödens stund prövas politiken

Tre av länets regionpolitiker skriver i en gemensam insändare om på vilka sätt politiken prövas i nödens stund och vikten av att ta ställning för demokrati, öppenhet och långsiktiga samarbeten.

I nödens stund prövas politiken
Rysslands hänsynslösa krig i Ukraina har på kort tid vänt upp och ner på den verklighet som vi tidigare tog för självklar. Att Centerpartiet står fast vid att inte samarbeta med ytterpartierna har väl aldrig tidigare varit så logiskt som nu. Sverige är fullt stod det uttryckligen på SD:s hemsida. Att Jimmie Åkesson i efterhand försöker rädda situationen genom att med armbågen hälsa flyktingar från Sveriges närområde välkomna, är inget annat än falskspel. Faktum är att SD:s partiledare Jimmie Åkesson i direktsänd tv har svårt att välja mellan en demokratiskt vald president som USA:s Joe Biden och Rysslands auktoritära president Vladimir Putin. På nationell nivå väljer KD, M och L att samarbeta med ett parti som är ideologiskt grumligt. Hur resonerar M, KD och L här på regional och lokal nivå? Är ni stolta över det samarbetet? Före valet i höst är det viktigt att väljarna får klarhet i hur ni ställer er i den frågan.

Våra väljare kan känna sig trygga med att vi slår vakt om den liberala demokratin. Centerpartiet arbetar för öppenhet, frihet och tolerans. Vi vet att det har byggt vårt samhälle starkt. Vi slår vakt om fri press och media och att politiken ska hålla sina fingrar från kulturen. Centerpartiet värnar även rättssäkerheten och asylrätten, att den som flyr sitt land ska ha rätt att få skydd och få sin sak prövad. Den som vill fortsätta slå vakt om ogrumlad grön liberal ideologi är välkommen till oss!

Mittens rike finns. Centerpartiet har styrt Regionen tillsammans med fem andra partier under den här mandatperioden. Faktum är att omkring 80% av Sveriges kommuner och Regioner styrs av en politisk enighet i mitten. Centerpartiet är med och styr i de flesta av dem. Även på riks behöver vi våga tänka bortom blockpolitiken. Centerpartiet strävar efter positiva samarbeten. Det har varit en framgångsfaktor som skapat stabilitet och fört såväl Sverige som Jönköpings län i en positiv riktning. Kommande mandatperiod vill vi fortsatt vara en brobyggare och finna lösningar för konstruktiva samarbeten som bäddar för långsiktigt hållbara beslut. Våra väljare kan känna sig trygga med att vi fortsätter samarbeta för stabilitet för Sveriges och länets bästa.

I nödens stund prövas politiken. Det är viktigt att det bland beslutsfattare finns en ideologisk klarsynthet och en vilja att bidra till både trygghet och utveckling - för alla. Centerpartiets politik svajar inte, även om samarbeten och omständigheter förändras. I oroliga tider som dessa är det något som verkligen går att lita på.

Jessica Hagård (C), förtroendevald Region Jönköpings län

Leif Andersson, förtroendevald Region Jönköpings län

Raymond Pettersson, förtroendevald Region Jönköpings län