Jönköpings län
Centerpartiet lokalt
  • / Regionen

Regionen

Bild

Vid en välbesökt och enig höststämma i Jönköping på måndagskvällen nominerade Centerpartiet kandidater till regionala uppdrag för 2015-2018. Rune Backlund och Helena Stålhammar fick förnyat förtroende som lagledare för den nya regionfullmäktigegruppen. Rune fortsätter som regionråd , ledamot i regionstyrelsen och blir ny ordförande i Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö och Helena blir vice ordförande i den tunga nämnden för folkhälsa och sjukvård samt ersättare i regionstyrelsen.

Förra kommunalrådet i Eksjö Lennart Bogren blir vice ordförande i Almi som hanterar viktiga näringslivsfrågor och han blir också ledamot i den parlamentariska nämnden, Raymond Pettersson från Värnamo blir ny ordförande för Jönköpings läns museum, ersättare i arkivförbundet och ersättare i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och blir därmed kulturpolitisk talesperson.

Nomineringskommittén som letts av Anders Samuelsson, Jönköping har också valt att lyfta fram en ny generation politiker. Läkaren Emilie Walfridsson , Jönköping blir ersättare i nämnden för folkhälsa och sjukvård, Per Eriksson, Stensjön blir ordinarie ledamot i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet och Carina Johansson, Anderstorp blir ersättare i de viktiga patientnämnden som ska granska vården utifrån ett patientperspektiv. Carina är blivande oppositionsråd i Gislaved och jobbar själv inom handikappomsorgen. Carina fortsätter också som ledamot i länets viltförvaltningsdelegation.

Bengt Pettersson från Sunnaryd i Gislaveds kommun blir ordinarie ledamot i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Boel Lago från Tranås fortsätter som ledamot i patientnämnden, Dhan Åstrand omvaldes som ledamot i Stiftelsen Braheskolan och som ersättare i Bostadsbyggen och övervakningsnämnden, Linnea Andersson, Nässjö blir ordförande i Stiftelsen Höglandsborg MS-hem och ersättare i parlamentariska nämnden, Inga-Maj Eleholt, Smålandsstenar fortsätter som ledamot i Hemslöjdsförbundet, Carina Johansson blir ledamot i Smålands Turism.

Inga-Maj Eleholt och Eva Lundemo, Jönköping blir nämndemän i förvaltningsrätten och i Göta hovrätt. Pelle Philip, Bondstorp och Linnea Andersson, Nässjö utsågs till nämndemän i hovrätten.

Till revisor omvaldes Östen Johnsson, Eksjö

 

 

Sammanträdesschema för 2017

Länk till Region Jönköpings läns hemsida.

Centerpartiets regiongrupp 2017

Centerpartiets regiongrupp med förste ersättare, januari 2017