Eftervalsanalys Tranås

Du som medlem i Centerpartiet i Tranås ombeds besvara nedanstående enkät om valrörelsen 2022, som underlag för en valanalys. Dina svar är anonyma.

Tack!

Fick du information om planerade aktiviteter under valrörelsen?
Fick du information om planerade aktiviteter under valrörelsen?Fick du frågan om att delta i någon aktivitet under valrörelsen?
Fick du frågan om att delta i någon aktivitet under valrörelsen?Deltog du i någon aktivitet under valrörelsen?
Deltog du i någon aktivitet under valrörelsen?Våra aktiviteter lockade till många samtal
Våra aktiviteter lockade till många samtal
1=stämmer inte alls, 5=instämmer helt
Vi testade nya kampanjmetoder som vi inte har gjort tidigare val
Vi testade nya kampanjmetoder som vi inte har gjort tidigare val
1=stämmer inte alls, 5=instämmer helt
Vi var aktiva i våra digitala kanaler
Vi var aktiva i våra digitala kanaler1=stämmer inte alls, 5=instämmer helt
Det var lätt att mobilisera medlemmar till våra fysiska kampanjer/aktiviteter
Det var lätt att mobilisera medlemmar till våra fysiska kampanjer/aktiviteter1=stämmer inte alls, 5=instämmer helt
Vi hade roligt när vi kampanjade
Vi hade roligt när vi kampanjade
1=stämmer inte alls, 5=instämmer helt
Vi var strategiska i framtagningen av valmanifest/program etc
Vi var strategiska i framtagningen av valmanifest/program etc
1=stämmer inte alls, 5=instämmer helt
Vi gjorde utspel på vår lokala politik
Vi gjorde utspel på vår lokala politik
1=stämmer inte alls, 5=instämmer helt
Vår gemensamma planering fungerade bra
Vår gemensamma planering fungerade bra
1=stämmer inte alls, 5=instämmer helt
Vår interna kommunikation mellan oss fungerade bra
Vår interna kommunikation mellan oss fungerade bra
1=stämmer inte alls, 5=instämmer helt
Vi uppmuntrade och stöttade varandra
Vi uppmuntrade och stöttade varandra
1=stämmer inte alls, 5=instämmer helt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.