Tranås
Centerpartiet lokalt

Utbildning

Bild

Välkommen till Val & kandidatutbildning!

Tillsammans ska vi ska göra 2018 års valrörelse till den bästa någonsin! Därför bjuder vi in till en heldag

Utbildningsdagen kommer att oss som kandidater eller valarbetare viktiga pusselbitar i valplanering och genomförande. DU är en viktig pusselbit för att vi tillsammans ska göra 2018 års valrörelse till den bästa någonsin.

Målgrupp

Kandidater och valarbetare för centerpartiet i Tranås kommun

Syfte med kampanjutbildningen

Genom utbildningen ska vi få kunskap om Centerpartiets verktyg samtidigt som vi ger tips på framgångsrika sätt att bedriva kampanjarbete.

Plats: Hult konferens /Chatrine Schander Ljungquist, Hult 2, Adelöv. Vägbeskrivning: Hult 2 ligger 4,4 km norr om Adelövs kyrka mot Duvebo

Tid: Söndag 8 april, kl 09.30-15.00

Program

09.30 Samling, fika

10.00 Inledning presentation

12.00 Lunch

12.45 Media, skriva och roller

14.30 Avslutning fika

Anmälan/frågor
Anmälan senast 29 mars till
leif.andersson@centerpartiet.se eller 070-379 34 13