Tranås
Centerpartiet lokalt
 • / Politik

Politik

Grunden för Centerpartiets politik är alla människors lika rätt och värde. Alla människor ska ha goda möjligheter att förverkliga sina drömmar och ha en grundläggande trygghet i samhällets skyddsnät. Vi bär alla också ett ansvar för att förvalta vårt gemensamma arv till en bättre framtida värld för kommande generationer.

Centerpartiet i Tranås står för ett grönt, varmt och företagsamt samhälle. Det är utgångspunkten när vi formar våra förslag i kommun. Nedan kan du läsa en sammanfattning av vårt kommunala handlingsprogram 2015-2018.

Centerpartiet vill att:
Beslut och verksamhet inom Tranås kommun är analyserade utifrån påverkan på miljön och landsbygden
– Tranås kommun ska införa hållbarhets- och landsbygdssäkring!
Tranås kommun ska vara en tillgänglig kommun som aktivt arbetar för att minska regelkrånglet och talar klarspråk!

Valprogram 2015-2019

Våra fyra teman

HÅLLBAR UTVECKLING OCH
EN BÄTTRE MILJÖ

Vi vill att miljöfrågorna ska ha fortsatt stor tyngd i hela kommunen – Tranås kommun ska minska sina utsläpp utifrån en strategi med målet att vara en klimatneutral kommun år 2030

Det åstadkommer vi genom att driva frågor som:

 • att kontinuerligt förbättra kommunens kostpolicy
 • tillagningskök på samtliga skolor och äldreboenden
 • lokal satsning på biogas

 • en giftfri vardag
 • att utforma principer vid offentlig upphandling av livsmedel, varor och tjänster som gynnar svensk produktion, närodlat och ekologiskt
 • ökad användning och produktion av förnybar energi
 • att utveckla formerna för avfallshanteringen – minska, återanvända och återvinna

JOBBSKAPANDE SKOLA OCH ENTREPRENÖRSKAP

Vi vill skapa förutsättningar för entreprenörskap och småföretagande
i hela kommunen.

Det åstadkommer vi genom att driva frågor som:

 • att ge mer resurser till skolan i de lägre åldrarna
 • ökad kunskap och pedagogisk utveckling kring maten för bättre folkhälsa
 • ung företagsamhet i skolan
 • att öka samarbetet mellan skolan och näringslivet i hela kommunen, stimulera praktik och lärlingsutbildning
 • att kommunen aktivt stödjer fortsatt utveckling av högre utbildning, till exempel högskole- och yrkeshögskoleutbildningar
 • stärkandet av yrkesvägledarnas viktiga roll
 • att fortsätta utveckla Tranås Uniteds verksamhet

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER

Vi vill utveckla den fysiska planeringen, d.v.s. hur vår mark och vårt vatten ska användas för att skapa hållbara och trivsamma livsmiljöer, och förbättra kommunikationerna i hela kommunen.

Det åstadkommer vi genom att driva frågor som:

 • att genom demokratiska processer förverkliga Omlandsvisionen och Stadsvisionen
 • höghastighetsfiber i hela Tranås kommun
 • säkra skolvägar i hela kommunen

 • utvecklad anropsstyrd trafik på landsbygden
 • att öka antalet cykelbanor i hela kommunen
 • att tillgängliggöra och utveckla Tranås grönområden som Östanåparken och Ängaryds idrottsplats
 • en attraktiv och utvecklad Storgata

TRYGGHET OCH
FRIHET ATT VÄLJA

Vi vill att varje individ ska känna en grundtrygghet och få ett ökat inflytande över sitt liv och sin vardag.

Det åstadkommer vi genom att driva frågor som:

 • allas rätt att känna sig sedda och behövda i en öppen och välkomnande kommun
 • att det ska finnas ett skyddsnät och en grundtrygghet för alla individer
 • valfrihet inom skola och omsorg
 • nya mötesplatser
 • stöd till aktiva ideella föreningar
 • ökad samverkan kring ungdomar i riskzon
 • att politiken ska bestämma mindre och du som medborgare mer