Förtroendevalda för centerpartiet 2018-2022

Här följer våra nya förtroendevalda. förkommande mandatperiod

Kommunstyrelsen
2:e vice KS-ordf, ledamot: Carin Wallin
Ersättare: Stefan Gustafsson, samt ordförande landsbygdsrådet

Barn- och utbildningsnämnden
Ordinarie ledamot: Dina Sacic
Ersättare: Johanna Lind

Socialnämnden
Ordförande: Magnus Nordgren
Ersättare: Leif Andersson

Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie ledamot: Chatrine Schander-Ljungquist
Ersättare: Johanna Lind

Bygg- och miljönämnden
Ordinarie ledamot: Leif Andersson
Ersättare: Klara Ekengard

Teknik- och griftegårdsnämnden
Ordinarie ledamot: Patrik Lindgren
Ersättare: Kenth Carlsson

Revision
Vice ordförande: Christina Gustafsson

Valnämnd
Ordinarie ledamot: Boel Lago
Ersättare: Bodil Nordgren

Demokratikommittén
Ordinarie ledamot: Eva Engström

Tranåsbostäder
Ersättare: Bodil Nordgren

Tranås energi
Ordförande: David Hultman
Ersättare: Mikael Gustafsson

Regionfullmäktige:
Ordinarie ledamot:
Leif Andersson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.