Insändare om Maten i Tranås kommun

Bild

Hur ska framtidens mat tillagas i Tranås kommun? Denna viktiga fråga som berör både våra barn och våra äldre hamnar ständigt i skuggan av andra och, för andra partier, mer angelägna frågor. Men nu är det dags att lösa ut denna fråga, en gång för alla. För oss i Centerpartiet är maten en av de allra viktigaste frågorna på den kommunala agendan.

Centerpartiet har under en lång tid drivit frågan om ”nära mat” – det vill säga tillagningskök både inom skolan och äldreomsorgen. I den kostpolicy som är framtagen finns den politiska viljeinriktningen att skapa just detta, både vid ny- och ombyggnation. Vi är fullt övertygade om att det är den bästa lösningen över tid, när det gäller ekonomi, matkvalitet och måltidsupplevelse. Stordriften med centralkök kan på kortare sikt ha sina ekonomiska fördelar men vi tror på att närheten med tillagningskök bidrar till bättre kvalitet, större effektivitet och en större måltidsupplevelse.

Dagens lösning med beställarfunktion hos Barn- och Utbildningsnämnden respektive Socialförvaltningen och en levererande Kostavdelning under Teknik- och Griftegårdsförvaltningen fungerar dock inte optimalt. Rutinerna är tröga och vi får inte ut den effektivitet, specialisering och kundnöjdhet som vi önskar våra äldre och unga. Vi i Centerpartiet är övertygade om att ju närmare verksamheten maten produceras, desto bättre är det.

Därför vill vi nu att Barn- och utbildningsförvaltningen tar över skolans och förskolans kök och att Socialförvaltningen införlivar maten för de äldre under sina vingar. Det tror vi är den bästa lösningen på sikt. Beställare och leverantör hamnar under samma tak, det blir effektivt och man har samma mål för verksamheten - en specialanpassad och nära tillagad mat för den egna målgruppen.

Carin Wallin, centerpartiet