En medmänsklig integrationspolitik - ska det vara så svårt att förstå?

Integrationen är avgörande för Sveriges framtid. Vi behöver bli fler för att klara framtidens jobbförsörjning och för att göra det behöver vi få fler människor i arbete för detta krävs en fungerande asyl- och integrationspolitik.

Bild

En politik som visar att vi både tror och har förväntningar på de som flyr till Sverige. Då krävs också bättre förutsättningar till praktik och jobb, som till exempel möjligheter att snabbt lära sig svenska och hur det vårt samhälle fungerar. Vi ser att både näringsliv och kommuner i vårt län ropar efter människor att anställa.

En nyanländ i arbete bidrar till det svenska samhället. Idag tar den resan för lång tid. Men det går att förändra och Centerpartiet har en rad förslag för att sänka trösklarna till det första jobbet. Bland annat genom att göra det billigare för företag att anställa, något som också hjälper de som idag har långt till arbetsmarknaden.

För flera politiska partier är det fortfarande hösten 2015 i flyktingkalendern när Sverige tog emot väldigt många flyktingar. Situationen hösten 2015 var ohållbar. Just därför vill Centerpartiet förändra den svenska integrations- och asylprocessen utan att vi som land tappar våra grundläggande värderingar som till exempel att det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Men det är heller ingen rättighet att få stanna, utan asylskäl ska prövas vid varje enskilt fall. Inte heller är det en rättighet att direkt få tillgång till alla välfärdsförmåner.

Vi är övertygade om att det går att föra en migrationspolitik som förenar medmänsklighet med ordning och reda och sänkta kostnader. För det är aldrig naivt att vara medmänsklig och det går att hjälpa våra medmänniskor som flyr från krig och elände. Det handlar bara om att våga tänka nytt och tänka annorlunda. Det handlar om att våga sätta människor före system.

Centerpartiet har lagt flera förslag på att kraftigt minska kostnaderna för det initiala flyktingmottagandet genom att föra en politik som ska korta asylprocessen. Genom att tidigt identifiera de som har asylskäl kommer den stora majoriteten som inte får asyl kunna avvisas tidigare medan de som stanna får en aktiv integration med språkundervisning och samhällsorientering från dag ett.

Leif Andersson