Vaggeryd
Centerpartiet lokalt

Välkommen till Centerpartiet i Vaggeryds kommun

 

Centerpartiet i Vaggeryds årsstämma 27/2 2018

Stämman hölls på Bratteborgs Herrgård, där arrendator Martin Björn hälsade välkommen och berättade om verksamheten.

Centerpartiet lokalt kan titta tillbaka på ett aktivt år och samtidigt glädjas åt ett ökat medlemsantal. Många nya unga medlemmar har tillkommit och genusperspektivet har jämnats ut något. Tidigare kritiker angående ”Gubbvälde” kan andas ut, även om effekten av förnyelse kommer först till valet i höst och stämman nästa år.

Sverker Bernhardsson fick nytt förtroende som ordförande i styrelsen. Pelle Philip fortsätter som sekreterare och Sven Samuelsson som kassör. Vice ordförande är Ida Philip. Övriga i styrelsen: Ulf Abrahamsson, Jan
Andersson (nyval), Thomas Mörhed. Ersättare: P-O Toftgård, Göran Lemke, Jörgen Johansson.

Stämman beslöt även göra ett uttalande där stämman ifrågasätter direktiven från Riks om medlemskap i NATO där kretsen konkret ifrågasätter under vilken process detta är framtaget på. Då Centern är en folkrörelse, då skall det också
bedrivas ett arbete där vi alla känner delaktighet. Detta genom studieförbund
SV och informationskampanjer på medlemsnivå.

Kvällens debattämne blev nomineringslistan till kommunfullmäktige. Beslöts att förslaget från nomineringsstämman ska gälla. I demokratins namn hade några förslag av omplaceringar på listan lyfts, men stämman var nu tydlig i sitt beslut. Listan lyder som följande:

1. Ulf Abrahamsson

2. Anna Maria Toftgård

3. Jörgen Johansson

4. Pelle Philip

5. Ida Philip

6. Carina Stridh Bjurhager

7. Sverker Bernhardsson

8. Sven Samuelsson

9. Johanna Malmborg

10. Thomas Mörhed

11. Frans Gunnarsson

12. Henrik Ulfsax

13. Olof Sjöholm

14. Hillevi Andersson

15. Jan Andersson

16. Fredrik Nord

17. Gunnel Johansson

18. Ulf Berggren

19. Jonas Rofors  

 

Under innevarande mandatperiod, 2014-2018, styrs Vaggeryds kommun av fem partier bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Denna konstellation har 20 av 41 mandat i kommunfullmäktige och genom teknisk valsamverkan majoritet i alla nämnder.

Följ oss på Facebook

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.