Motion Energival

Motion till årets kretsmöte med Centern 2021 gällande energival.

Vi kan notera att vi nationellt är på väg att fastna i prioritering av batteridrivna bilar. Detta utan att ha gjort en framtidsanalys vad det innebär för miljöeffekt om vi skulle få en transportflotta, med över 70 % elbilar eller mer.

Det som är alla vår önskan är att få våra fordon att gå på förnyelsebar energi. Detta har politikerna pratat om länge och nu har fordonstillverkarna anammat idén, men fastnat endast för elbilar. Redan idag ser vi hur problematiken tornar upp sig. Batterierna håller inte så länge som förväntat, oerhört kostsamt att byta ut, svår att hantera logistiken och infrastrukturen kring laddningsmöjligheterna.


Vaggeryds Centern vill att politikerna styr om till att även prioritera fordon som går på förnyelsebar energi. Vi har redan idag Biogas, HVO och Etanol (som exporteras till Tyskland) bränsle, men detta talas det tyst om. Skogskoncernen Södra har nu en fabrik i Mönsterås som tillverkar Metanol som drivmedel. Metanolen exporteras till Danmark idag. Likaså har forskningen med Vätgasbilarna kommit långt, vilket måste vara den ultimata driftsformen.

Vi vill att:
Politiken går in och stödjer utveckling och forskning av dessa drivmedel samt skapar ekonomiska förutsättningar för att dessa drivmedel ska bli ledande. Samt att denna motion går till Distriktsstämman samt vidare till Riksförbundsstämman.


Styrelsen
Vaggeryds Centerparti.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.