Motion förbifart bondstorp

Motion till kretsstämman med Vaggeryd Centern 18 feb 2021gällande ny förbifart Bondstorp.

Det finns en stark önskan från Bondstorpsborna och Samhällsföreningen att en ny vägsträckning förbi Bondstorp ska genomföras. Detta så att skolan och byggnader utmed vägen kommer ur farozonen. Sträckan går i öst-västlig riktning och går genom byn idag och vi vill att nytt förslag på vägsträckning skulle ansluta direkt till N Unnarydsvägen.

Förslag till beslut:Att Centerpartiet i Vaggeryd arbetar för att genomföra ny sträckning så att ny väg går norr om Bondstorp och ansluter till N Unnarydsvägen. Centern måste arbeta för att påverka Kommunstyrelsen och Trafikverket.

Styrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.