Motion markköp för bostäder

Motion till Centerns kretsstämma i Vaggeryds kommun

Vaggeryds kommun är ett område med positiv utveckling och inflyttning. Kommunen växer, dock inte överallt. Det finns områden med potential som inte används. För att hela kommunen ska leva och service upprätthållas behöver möjligheter finnas för människor att bo och etablera sig i olika delar av kommunen.

I den sydvästra delen av kommunen finns Åkers kyrkby med omnejd. Där sträcker sig kommunen mot grannkommunen Gnosjö. Åker är en del av vår kommun där mycket mark ägs av kyrkan, vilket medför svårigheter för enskilda personer att bygga bostäder där. Vid kommunens dialog med Åkerbygdens invånare för något år sedan framkom just svårigheten att som enskild försöka köpa loss tomtmark från kyrkan För den som önskar bo på landet och som t.ex. har arbete i Gnosjö med omnejd skulle det kunna tänkas vara lockande med ett strandnära boende i vackra Åker. Inte bara nu boende i kommunen kan lockas av möjligheten.

Kommunen är en viktig aktör i att skapa möjligheter för en utveckling av Åker.
Med anledning av ovanstående föreslår motionären därför att Centerpartiet i Vaggeryds kommun beslutar följande:

- att Centern verkar för att kommunen upptar förhandlingar med Svenska kyrkan för att köpa loss markområde som kan vara attraktivt att bygga bostäder på.

-att Centern verkar för att inköpt mark förbereds genom erforderliga planer och med god infrastruktur för att enskilda ska kunna köpa erbjudas tomter att bygga på.

För Centern i Vaggeryds Kommun
Carina Stridh Bjurhager

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.