Vaggeryd
Centerpartiet lokalt

Sverker Bernhardsson

Sverker är från Vaggeryd och sjundenamn på listan.

Sverker Bernhardsson, Vaggeryd

Idrottsplatser

Tillräckligt med resurser skall finnas till att driva och utveckla anläggningarna Movalla och Vaggeryds IP, driften ska också i fortsättningen skötas av föreningar.
Idrottsanläggningar i kommunens småorter ska gynnas och stöttas.