Vaggeryd
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Bild

Kommunfullmäktige:

Jörgen Johansson

Anna-Maria Toftgård

Pelle Philip

Ulf Abrahamsson

Ida Philip


Kommunstyrelsen:

1:e vice ordförande Ulf Abrahamsson

Jörgen Johansson


Barn- och utbildningsnämnden:

Ida Philip, ersättare Carina Stridh Bjurhager


Socialnämnden:

Pelle Philip och Fredrik Nord, ersättare Hillevi Andersson


Kultur- och fritidsnämnden:

Ordförande Sverker Bernhardsson, ersättare Anna-Maria Toftgård


Miljö- och byggnämnden:

Olof Sjöholm, ersättare Göran Lemke


Tekniska nämnden:

Johanna Malmborg, ersättare Jörgen Johansson


Elverksstyrelsen och styrelsen för Vaggeryds energi AB:

Thomas Mörhed, ersättare Jonas Rofors


Styrelsen för Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB:

Ordförande Sven Samuelsson, ersättare Jörgen Johansson


Valnämnden:

Jan Andersson, ersättare Sven Samuelsson


Parlamentarisk utredningsgrupp:

Pelle Philip, ersättare Sverker Bernhardsson


Styrelsen för Vaggeryds Näringslivsråd:

Ulf Abrahamsson