Vaggeryd
Centerpartiet lokalt
  • / Förtroendevalda

Förtroendevalda

Bild

Centerpartiet i Vaggeryds förtroendevalda under mandatperioden 2014-2018:

Kommunfullmäktige: Ulf Abrahamsson, Göran Lemke, Pelle Philip och Per-Olof Toftgård. Ersättare: Roger Andersson och Thomas Mörhed. 

Kommunstyrelsen: Ulf Abrahamsson. Ersättare: Pelle Philip och Per-Olof Toftgård. Kommunstyrelsens arbetsutskott: Ulf Abrahamsson. Ersättare: Pelle Philip.

Tekniska utskottets ordförande: Per-Olof Toftgård. Ersättare: Ulf Abrahamsson.

Budgetberedning: Ulf Abrahamsson. Ersättare Pelle Philip.

Barn- och utbildningsnämnden: Ida Philip. Ersättare: Sune Toftgård. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, ersättare: Ida Philip.

Socialnämnden: Pelle Philip. Ersättare: Roger Andersson. Socialnämndens arbetsutskott: Pelle Philip. Ersättare: Roger Andersson.

Miljö- och byggnämnden: Göran Lemke. Ersättare: Gunnel Lagander Johansson. Miljö- och byggnämndens beredning, ersättare: Göran Lemke.

Kultur- och fritidsnämnden: Sverker Bernhardsson Ersättare: Hillevi Andersson.

Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB: Ersättare: Jan Andersson.

Elverksstyrelsen ordförande: Thomas Mörhed. Ersättare: Bertil Gunnarsson.

Energibolaget ordförande: Thomas Mörhed. Ersättare: Bertil Gunnarsson.

Valnämnden: Roger Andersson. Ersättare: Jan Andersson.

Valberedning ordförande: Per-Olof Toftgård. Ersättare: Göran Lemke. 

Förhandlingsdelegation: Ulf Abrahamsson. Ersättare: Pelle Philip.

Vaggeryds näringslivsråd: Ulf Abrahamsson.  

en

Innehåll