Förtroendevalda

Bild

Kommunfullmäktige:

Jörgen Johansson

Anna-Maria Toftgård

Pelle Philip

Ulf Abrahamsson

Ida Philip

Kommunstyrelsen:

1:e vice ordförande Ulf Abrahamsson

Jörgen Johansson

Barn- och utbildningsnämnden:

Ida Philip, ersättare Carina Stridh Bjurhager

Socialnämnden:

Pelle Philip och Fredrik Nord, ersättare Hillevi Andersson

Kultur- och fritidsnämnden:

Ordförande Sverker Bernhardsson, ersättare Anna-Maria Toftgård

Miljö- och byggnämnden:

Olof Sjöholm, ersättare Göran Lemke

Tekniska nämnden:

Johanna Malmborg, ersättare Jörgen Johansson

Elverksstyrelsen och styrelsen för Vaggeryds energi AB:

Thomas Mörhed, ersättare Jonas Rofors

Styrelsen för Vaggeryds-Skillingaryds Bostads AB:

Ordförande Sven Samuelsson, ersättare Jörgen Johansson

Valnämnden:

Jan Andersson, ersättare Sven Samuelsson

Parlamentarisk utredningsgrupp:

Pelle Philip, ersättare Sverker Bernhardsson

Styrelsen för Vaggeryds Näringslivsråd:

Ulf Abrahamsson