Ida Philip

Ida är vår representant i Barn- och utbildningsnämnden och är femma på kommunlistan. Ida står även på plats nummer sju på riksdagslistan.

Ida Philip, Bondstorp

sol-has-bg

Samtliga skolor i kommunen ska utvecklas!

En bra utbildning ger människor förutsättningar att växa. Vaggeryd är en växande kommun! Detta ska vi ta vara på och därför måste vi ha skolor av god kvalité i kommunen. Kommunen ska kunna se varje individ och låta elever växa utifrån sina egna förutsättningar. Vi i Centerpartiet Vaggeryd eftersträvar en flexibel skola, både i tätorterna och på landsbygden, där personal, elever och föräldrar ska ha möjligheter att påverka. Jag ser det som extra viktigt på våra landsbygdsskolor och vill att skolan ska kunna ges möjlighet att samverka med hela samhället för att utvecklas. Driftsformen intraprenad tycker jag låter som något att jobba för!

Maten ska vara hälsosam, säker och hållbar!

För att få en ökad självförsörjningsgrad i kommunen med hänsyn till både miljö och klimat vill jag att maten som tillagas i kommunen ska produceras nära. Vi måste särskilt se till att vi serverar hållbar och bra mat på våra skolor och äldreboenden. För att till exempel minska matsvinnet och samtidigt upprätthålla en bra kvalité på maten behöver vi kontinuerligt öka kunskapen hos personal som tillagar, serverar och köper in mat i vår kommun för att kunna ha en hållbar verksamhet. Lagen om offentlig upphandling ska tillämpas så att lokala företag kan vara med i konkurrensen så vi kan få fler lokala producenter att samarbeta med kommunen.

Avskaffa generella strandskyddet
- bygg mer på landsbygden!

Centerpartiet i Vaggeryd vill utveckla byggandet och boendet på landsbygden, i tätorterna och i småorterna. Vaggeryd är en växande kommun och vi vill att hela kommunen ska utvecklas. Det finns just nu en väldigt stor efterfrågan av boende på landsbygden och jag vill jobba för att kommunen ska ha framförhållning på detaljplaner, att det alltid ska finnas lediga byggklara tomter och att strandnära byggande ska vara möjligt på lämpliga ställen i kommunen.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.