Jörgen Johansson

Jörgen är ny i politiken. En riktig entreprenör från Skillingaryd.

Jörgen Johansson, Skillingaryd

sol-has-bg

Företagande utan onödigt regelverk

Vi har i kommunen många fantastiska små och stora företag. För dessa företag ska vi göra allt för att underlätta och slippa onödigt regelkrångel.

Nätverkande näringslivsråd

Se till att Näringslivsråd arbetar med att nätverka och hålla ihop näringslivet i kommunen. Handel/service Med hjälp av kommunen och näringslivsråd skapa större möjlighet för att etablera och driva handel. Utveckla det redan pågående sammarbetet mellan handel/service i kommunen.

Dialog med handel och service

En bra dialog när det gäller parkeringar, där handels åsikter väger tungt. Medborgardialogen är viktig för att engagera så många människor som möjligt. Skapa bättre förutsättningar för aktiviteter som marknad och Vaggeryds dag. Detta kan göras bland annat genom att ha fast scen året runt för uppträde med mera. 

Utveckla våra centrum

Centrumutveckling - viktigt att utveckla våra centrum, då dessa spelar en stor roll för attraktiviteten. Utöka sammarbetet mellan kommun och handels/intresseföreningar för att hitta lösningar som passar.

 

Bygg i hela kommunen

Bostäder - vi måste genom bland annat vårt bostadsbolag bygga i hela kommunen, då det saknas förutsättningar för att sälja sitt hus och flytta till lägenhet. Det behövs inte bara hyresrätter utan även bostadsrätter. Ta ett helhetsgrepp över Fåglabäcksområdet ända fram till Ovdaskogsvägen. Ändra detaljplan från industri till bostadsområde upp till Båramobäcken i norr. Bygg en över/undergång verkstadsgatan-ovdaskogsvägen för att säkra trafiksituationen åt väster. Även räddningstjänstens tider skulle kortas ner åt väster. Se till att det finns attraktiva tomter att bygga på.