Pelle Philip

Pelle, vårt fjärdenamn på kommunlistan. Pelle kandiderar även på regionlistan.

Pelle Philip, Bondstorp

sol-has-bg

Äldreboende på dina villkor

Äldreboende på Dina villkor. Boendemiljön är viktig för den enskilda. Den enskildes önskemål om boende i hemmet, Trygghetsboende eller Särskilt boende skall vara ledande. Hög nivå av omsorg och service krävs. Gärna privata aktörer också.

Trygghetsboende även i småorter

Trygghetsboende även i småorter. Trygghetsboende i de mindre orterna i kommunen skall erbjudas. Viktigt för den sociala utvecklingen hos den enskilde.

Kompetensutveckling

Viktigt att de som arbetar inom offentlig verksamhet, har en arbetsgivare som prioriterar kompetensutveckling av personalen. Vi måste tillvarata de anställdas förmåga och drivkraft. Alla kan bidra utifrån sina förutsättningar.

Uppmuntra entreprenörskap

Uppmuntra entreprenörskap. Ta vara på människors förmåga att skapa verksamhet av olika slag såsom företagsamhet, föreningsliv och kultur.

Belägg grusvägarna

Belägg grusvägarna. Ökat ekonomiskt stöd för hårdbeläggning av de grusvägar som återstår.

Cykelväg Bondstorp

Cykelväg Bondstorp. Avseende den hårda tunga trafik som dagligen passerar Bondstorp och dess skola, vill Centerpartiet ha en cykel/promenad väg, så att säkerheten förstärks för skolbarnen.

Ny genomfart Bondstorp

Ny genomfart Bondstorp. Mycket tung trafik löper genom tätorten, med fara för dem som vistas i vägens närhet. Centerpartiet vill att ny genomfartsled skapas från N Unnaryds vägen och som ansluter Bondstorp/Vaggeryds vägen c a 1 km öster Bondstorp. Dialog har tagits med markägare.

Hundra procent bredband

100% bredband även i Vaggeryd/Skillingaryd. Centerpartiet anser att det även skall satsas i de två större tätorterna, så att alla även där, får del av Bredbandens möjligheter.

Upprusta vägnätet

Upprusta Trafikverkets vägar. Senaste vintern visade på att kvalitetsnivån på vissa av vägarna var undermåliga. Kvalitéts förbättring är önskvärd.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.