Sverker Bernhardsson

Sverker är från Vaggeryd och sjundenamn på listan.

Sverker Bernhardsson, Vaggeryd

sol-has-bg

Idrottsplatser

Tillräckligt med resurser skall finnas till att driva och utveckla anläggningarna Movalla och Vaggeryds IP, driften ska också i fortsättningen skötas av föreningar.
Idrottsanläggningar i kommunens småorter ska gynnas och stöttas.