Vetlanda
Centerpartiet lokalt
  • / Kalender
  • / obs! inställt: månadsmöte

obs! inställt: månadsmöte

OBS! Vi ställer in vårt månadsmöte med omsorg om våra medlemmar.

OBS! Inställt. Vår förhoppning är att vi får besök av Socialchef Anders Saldner ett annat månadsmöte längre fram kanske i höst.

Har du frågor angående månadsmötet kontakta antingen Dan Ljungström 070 629 71 74 eller Christina Moths 070 207 61 86