månadsmöte

På grund av rådande läge så kommer även månadsmötet i maj vara lite annorlunda. De som vill deltaga fysiskt kan göra det efter egen bedömning utifrån de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten.

Vi kommer att avstå från fika varför mötet startar direkt klockan 18.30. Vi kommer att så långt möjligt möblera med bra avstånd.

Vill du deltaga digitalt så kommer vi att försöka lösa detta. Kontakta i så fall Christina Moths 070-207 61 86, moths.christina@gmail.com

Ärendelistan till KS bifogas, är det något ärende du vill se handlingarna till så kan du kontakta Dan Ljungström 070-629 71 74 dan.ljungstrom@centerpartiet.se

Vi hoppas att vi så snart som möjligt kan återgå till normala mötesformer. Det var mycket på gång i vår som vi har fått skjuta på, tyvärr.

Till sist, var rädda om er, tvätta händerna och håll avstånd.